Efektivita SKENAR terapie je 95%!

v 65 % prípadoch sa darí dosiahnuť úplné klinické uzdravenie
v 30 % sa prejavuje kladná dynamika
(pozitívne zlepšenie)

Zverejnené štatistiky ruských kliník u viac ako 17000 pacientov nájdete tu....

 

V priemere sa dosahuje trojnásobné zrýchlenie uzdravenia pri všetkých druhoch ochorenia. Napríklad, ak je liečba vredového ochorenia liekmi 3 týždne, SKENAR odstraňuje žalúdočné vredy alebo vredy na dvanástniku bez použitia liekov v dobe od 5 do 7 dní.

Metóda je efektívna predovšetkým pri liečbe funkčných ochorení. Neočakávané úspechy SKENAR terapie pri liečbe najrôznejších akútnych a chronických ochorení sa z vedeckého hľadiska ťažko vysvetľuje, avšak fakty svedčiace o uzdravení sú nespochybniteľné.

SKENAR terapia pôsobí na ľudský organizmus impulzným napätím, ktoré zabezpečuje harmóniu životných funkcií organizmu a stimulácia jeho obranných síl.

Napomáha tomu nasledovné:

  • V ľudskom organizme sa informácia cez nervovú sústavu odovzdáva v podobe bipolárnych krátkych impulzov elektrického prúdu.
  • Pokožka a ľudské zmyslové orgány sú informačným poľom, ktoré spája vonkajšie prostredie a najzložitejšie procesy, prebiehajúce v útrobách ľudského organizmu.

     

  • Na ľudský organizmus môžeme pozerať ako na hierarchickú sústavu s množstvom reverzných spojení, jestvujúcich na všetkých úrovniach a vo vzťahu podriadenosti vertikálnym aj horizontálnym smerom. To zabezpečuje organizmu procesy samoregulácie, spojenie s vonkajším prostredím a schopnosť reagovať naň.
  • Hlavným cieľom vnútorného prostredia organizmu - je zachovanie svojej stálosti (homeostázy).
  • Z toho logicky vyplýva, že na pohyblivú sústavu ľudského organizmu (keď je potrebné jej pomôcť) treba pôsobiť rovnakou samoregulačnou pohyblivou sústavou, akou pre organizmus možno je prístroj SKENAR.

Dve analogické sústavy - ľudský organizmu a prístroj SKENAR - harmonicky spolupôsobia. Hlavnou zložkou je, samozrejme, ľudský organizmus, ktorý diktuje a prístroj SKENAR plní jeho príkazy a pomáha organizmu.