Mozog a frekvencia 7,83Hz

20.08.2013 12:25

„Všetko na svete je vibrácia“
Albert Einstein

V roku 1957 nemecký prírodovedec Dr. W. O. Schumann vypočítal frekvenciu nachádzajúcu sa v priestore medzi Zemou a ionosférou. Najprevažujúcejšia rezonancia bola na úrovni 7,83 Hz. Hoci existencia Schumannovej rezonancie je vedecky potvrdeným faktom, len veľmi málo vedcov si je vedomých jej dôležitosti ako akejsi ladičky života.

Keď Dr. Schumann publikoval svoj výskum v časopise „Technische Physik“, Dr. Ankermueller, fyzik, okamžite objavil súvislosť medzi Schumannovou Rezonanciou a alpha rytmom mozgových vĺn. Myšlienka, že Zem má rovnakú frekvenciu ako mozog sa mu zdala natoľko fascinujúca, že okamžite kontaktoval Profesora Schumanna. Ten na oplátku požiadal ďalšieho človeka, kandidáta na doktorát, aby sa bližšie pozrel na jeho fenomén. Tým človekom bol Herbert König, Schumannov neskorší nástupca na Mníchovskej Univerzite. König demonštroval koreláciu medzi Schumannovou rezonanciou a mozgovým rytmom. Porovnal EEG človeka s prirodzeným elektromagnetickým poľom prostredia (1979) a zistil, že hlavná frekvencia zmeraná Schumannom je veľmi blízko k frekvencii alfa rytmov.

Dr. König urobil ďalšie merania Schumannovej rezonancie a nakoniec došiel až na frekvenciu presne 7,83 Hz, čo je ešte oveľa zaujímavejšie, lebo táto frekvencia sa vyskytuje pri všetkých cicavcoch. Je to iba náhoda, že delfíny vytvárajú zvukové vlny práve na tejto frekvencii? Je to náhoda že ľudský mozog dokonale funguje (prepojuje vedomie a podvedomie) práve na tejto frekvencii?

Ako to funguje v našom mozgu?

Na princíp fungovania mozgu  sa prišlo až v 20. storočí. V roku 1926 anglický fyzik W. Grey  zistil, že existujú určité frekvenčné hladiny mozgu. Nazval ich alfa, beta, delta a theta. Každá hladina vedomia pracuje na určitej frekvencii, respektívne rozpätí frekvencií. Ľudský  mozog teda funguje na prenose malých elektrických výbojov v rámci neurotransmiterov. Mozog je vždy naladený na jednu z týchto hladín vedomia a to podľa toho ako sa cítime alebo aké zmyslové orgány používame, prípadne nepoužívame. Mozgová frekvencia je merateľná v hertzoch (Hz)  prístrojom EEG (elektroencefalograf).

V hladine delta pracuje mozog na frekvencii len okolo 0,5 až 3 Hz. Táto nízka hladina je v našom mozgu v permanencii pri hlbokom spánku. Vyznačuje sa aj tým, že sú utlmené všetky mozgové funkcie. Človek je vtedy v hlbokom bezsennom spánku a  maximálne relaxuje. Hladina delta mozgu  slúži k  regenerácii  organizmu.

Hladina theta pracuje na frekvencii 4 až 7 Hz. V tejto frekvenčnej fáze ide o čiastočný útlm a snívajú sa sny. Hladina theta rozvíja predstavivosť. Sny v tejto hladine sú zložené z rôznych obrazov, ktoré môžu pripadať  zdanlivo chaotické.  Je to preto, že mozog sa snaží nepotrebné alebo šokujúce obrazy či vnemy dňa vyventilovať a tak odstrániť z krátkodobej pamäti. V tejto fáze nie je  dobré prerušovať spánok, pretože po prebudení sa človek cíti  zmätený, a to hlavne preto, lebo sa u neho preruší ventilovacia časť spánku a môže to mať negatívne dopady na jeho fyzické aj psychické zdravie. V tejto fáze je jediný prístup k podvedomiu.
Medzi hladinou theta a alfa sa na frekvencii  7,83 Hz nachádza takzvaná Schumanova rezonancia. Je to hranica medzi vedomím a nevedomím a práve v nej, ak by ju bolo možné trvalo udržať, je človek schopný maximálnemu memorovaniu. Je to aj frekvencia, na ktorej  pulzuje aj geomagnetické jadro Zeme.
Hladina alfa pracuje  na 8 až 13 Hz a človek ju má navodenú vtedy, keď je uvoľnený. Mozog sa v nej nezaoberá myslením, ale prejavom slastných pocitov a práve v tejto hladine je zvýšená tvorba endorfínov, nazývaných aj hormóny šťastia. Využíva sa pri meditácii, liečení, pri stimulácii pamäti alebo k odstráneniu stresu.
Hladina beta pracuje na frekvencii 14 Hz a viac a je charakterizovaná napätím a stresom. Človek funguje na tejto frekvencii takmer celý deň. Pri nej nastáva  vedomé sústredenie, dosahuje sa vysoký duševný a pracovný výkon. Táto hladina nastáva až po zapojení pohybového aparátu. Tiež je známa vysokým výdajom energie.

Vedeli to už aj starí egypťania a vedia to aj východné náboženstvá

Frekvenciu zvukov ako vnútorné ladenie svojej duše používali už starí egypťania v systémoch amfor naplnenými vodou a nalaďujúcimi sa na konkrétne frekvencie. Takisto výstavba pyramíd vznikala v tzv. frekvenčných uzloch zeme. Meditácia, tibetské misky, či povestné óm pracujú takisto s frekvenciami zvukov. Aj dnešní ľudia využívajú zvukové frekvencie na preladenie svojho mozgu počúvaním hudby od rockovej po psychodelickú alebo meditačnú hudbu.

V súčasnosti sa využívajú frekvenčné elektromagnetické prístroje, ktoré zlaďujú komunikáciu vegetatívnej nervovej sústavy a urýchľujú samoopravné procesy organizmu.

Tlkot srdca planéty je úzko prepojený so životom na nej. Stačí počúvať život sám, tam nájdete každú odpoveď. Vedieť sa naladiť na matku zem nieje len ezoterický výmysel.