Meridián Močového mechúra

Čo je pod jeho vplyvom

hlava, centrálny nervový systém, koža, kosti, vnútorné orgány - najmä urogenitálny systém. Šija, chrbát, zadok, zadná strana dolných končatín, koleno, noha. Z chrbticových úsekov L-2, 3, S-4, 5,kostrč, zo zubov 11, 12, 21, 22, 31,32, 41, 42

undefined

Fyzické prejavy energetickej nerovnováhy

Problémy, ktoré sa viažu na tieto oblasti:
hlava, centrálny nervový systém, koža, kosti, vnútorné orgány - najmä urogenitálny systém.
Šija, chrbát, zadok, zadná strana dolných končatín, koleno, noha.
Z chrbticových úsekov: L-2, 3, S-4, 5, kostrč, zo zubov 11, 12, 21, 22, 31,32, 41, 42.

Psychické prejavy energetickej nerovnováhy

Duševné poruchy prejavujúce sa blúznením, pomätenosťou.
Záchvaty sprevádzané stratou vedomia.
Depresívne stavy, nepokoj, bojazlivosť, nesmelosť, bezohľadnosť, ľahkovážnostť, nedbalosť.
Hyperaktivita autonómneho nervového systému s neprimeranými reakciami na stres a s neschopnosťou uvoľniť sa.
Ustrašenosť, neschopnosť mať vlastný cieľ života.