Meridiánová diagnostika

Podľa starej čínskej medicíny sa v ľudskom organizme nachádza neviditeľná sieť kanálikov, tzv. meridiánov, po ktorých prúdi životná energia. Ich existenciu nemôžeme anatomicky potvrdiť, ale sú podľa aktuálnych stimulov uložené v rôznej hĺbke pod kožou paralelne s krvnými cievami, nervovými zakončeniami a na povrchu svalového tkaniva. Spájajú všetky telesné orgány a systémy. Ak sú tieto stimuly narušené vnútornými či vonkajšími faktormi (spomalenie, blokáda, nadmerná citlivosť), harmónia a rovnováha sa naruší a prejaví sa ako ochorenie. Na týchto meridiánoch existuje niekoľko tisíc akupunktúrnych bodov, ktoré môžu byť stimulované akupunktúrnymi ihlami, ale aj masážou pri akupresúre alebo elektromagnetickou terapiou.

Základom meridiánovej diagnostiky je to, že chorobné príznaky sú spojené s priebehom akupunktúrnej dráhy aj s ochorením vnútorného orgánu, ku ktorému sú priradené. Tieto príznaky sú potom vyhodnotené špeciálnym prístrojom aj s navrhovaným typom terapie na zlepšenie stavu organizmu.

 

Meridiány, reflexné body a neurobiológia.

Stimuláciou reflexných bodov, alebo akupunktúrnych bodov, prípadne celých meridiánových dráh dosahujeme aktiváciu mozgových buniek a štruktúr. Jedným alebo viacerými bodmi aktivujeme konkrétne oblasti mozgu. Pokiaľ aktivujete jednotlivé body na meridiánovej dráhe, aktivujete časti mozgu zodpovedné práve za orgány, ktoré popisuje meridiánová dráha. Preto je možné aktiváciou bodov nielen na meridiánovej dráhe, ale aj na miestach reflexných bodov, prípadne iných častí tela aktivovať a stimulovať nervové bunky a dráhy v mozgu zodpovedné za určité orgány a časti tela. Tým sa aktivuje a zlepšuje komunikácia medzi mozgom a jednotlivými orgánmi, či časťami tela. SKENAR veľmi účinne aktivuje a trénuje tieto spojenia.

 

Ryodorak

Charakteristika ryodoraku

Ryodoraku fenomén prvý krát pozoruje a popisuje v r. 1950 Yosio Nakatani, ktorý zaznamenal vyššiu elektrickú vodivosť kože v mieste akupunktúrnych bodov u pacientov s poruchou obličiek. V okolitých tkanivách bola kožná vodivosť nižšia a taktiež u zdravých pacientov sa tento fenomén neprejavil. Nazval ho ryodoraku ( ryo znamená dobre, do – elektrická vodivosť a raku – línia ). Tento ryodoraku fenomén bol spozorovaný v miestach projekcie všetkých akupunktúrnych bodov zodpovedajúcim akupunktúrnym dráham pri poruchách jednotlivých orgánových subsystémov.
Nakatami tak vyvodil záver, že akupunktúrne body a tým aj akupunktúrne dráhy predstavujú vlastne ryodoraku fenomén. (Šmirala, 2005)

Meranie Ryodoraku metodikou elektroakugrafie.
Je to režim, pri ktorom sa meria elektrická kožná vodivosť v mieste projekcie bodov biorytmu na 12 hlavných meridiánoch na oboch stranách tela. Spolu 24 bodov. Postupnosť snímania bodov je upravená v bio-rytmologickej postupnosti cirkadiánneho biorytmu najprv od dráhy srdca.